Політика безпеки

Постачальник послуг обробляє персональні дані Клієнта виключно для коректного виконання Послуг, включаючи реєстрацію Клієнтів, прийняття та виконання Замовлень, проведення процедур скарг та рекламних або рекламних дій, використовуючи для цієї мети дані, зазначені у формі заявки – ім’я та прізвище. , адреса, номер телефону, адреса електронної пошти та IP-адреса.

Персональні дані Замовників, які розміщують замовлення, обробляються протягом часу, необхідного для виконання положень цього договору, зокрема Замовлень, прийнятих до виконання, та процедури розгляду скарг.

Персональні дані Клієнтів будуть передані третім особам, тобто Постачальникам, в обсязі, необхідному для правильного виконання замовлення Клієнта.

Постачальник послуг може обробляти інші, крім персональних даних, які не є необхідними для надання послуги, лише за попередньою згодою замовника, вираженою після інформування його про категорії даних, мету та обсяг обробки та одержувачів даних. Така згода може бути відкликана в будь-який час.

Постачальник послуг також може надати такі дані, які характеризують спосіб, у який Замовник використовує послугу, надану електронними засобами (оперативні дані):

  1. ідентифікація Замовника;
  2. знаки, що ідентифікують мережевий термінал або систему ІКТ, яку використовував Замовник;
  3. інформація про початок, закінчення та обсяг кожного використання послуги, що надається електронними засобами;
  4. інформація про використання Замовником послуг, що надаються електронними засобами.

Відповідно до Закону про надання послуг електронними засобами, Замовник погоджується отримувати на свою електронну адресу, зазначену в реєстраційній формі та пізніше оновлену під час використання Системи, комерційну інформацію від Постачальника послуг.

Кожен Замовник має право на доступ до своїх даних, виправлення, вимогу припинити обробку даних та заперечення щодо обробки в будь-який момент. Така вимога висувається в письмовій формі безпосередньо на адресу Постачальника послуг. Якщо Замовник пред'являє вимогу, яка унеможливить виконання Замовлення після його акцепту, Постачальник послуг не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Замовлення.

Персональні дані зберігаються Постачальником послуг з метою надання Послуг та Оператором платіжної системи в обсязі, необхідному для обробки платежів.